Noen av våre kunder

Prøv ut våre tjenester kostnadsfritt

Unngå kostbare forsinkelser, manglende kommunikasjon og tap av informasjon

Våre brukere

Enklere, smartere, synkronisert

Utbyggere og entreprenører

ØKT LØNNSOMHET OG FORBEDRET PROSESSER

Digital XBO tilrettelegger for en sømløs informasjonsflyt, økt kundeengasjement og forbedret lønnsomhet - uavhengig av hvilke systemer som anvendes av samarbeidspartnere.

 

Boligeiere og leietakere

MINDRE STRESS OG FORBEDRET RESULTATER

Vi tilbyr en løsning hvor boligeiere og leietakere kan finne all relevant informasjon relatert til sin bolig eller lokale. Dette forenkler beslutningsprosesser og kommunikasjon som igjen øker engasjement og tilfredshet.

Leverandører og tredjepartsaktører

FLERE KUNDER OG RASKERE INTEGRASJONER

Ved å løse de tekniske kravene blir systemleverandører en del av arbeidsflyten til potensielle kunder, og eksponert for nye kunder.

En løsning for hele eiendomsbransjen